-

fördärvade dagar
oförändligheter ska man skita i
jag vill bara säga förlåt, med en liten tår