extremmotviljaextremmotvilja


for all the fucked up thoughts.
jag saluterar er,
när ni kommer och härjar
jag låter er, viker mig dubbel
förser er med näring
jag dränker er, försöker
drunkna era djävlar.