!


BLOGGNOSTALGISK

(ja gud va gulligt det var
när man hade storslagna drömmar och, helt ärligt, faktiskt inte var totalt pessimistiskt inställd till dem)

A TRACE

SÄG NÅT

IRL
Permanent
URL

ochdusa

Trackback