-

fördärvade dagar
oförändligheter ska man skita i
jag vill bara säga förlåt, med en liten tår

A TRACE

SÄG NÅT

IRL
Permanent
URL

ochdusa

Trackback