lol, men sant

det där med tumblr och bilder, det känns fortfarande främmande.
det här är hemma.

A TRACE

SÄG NÅT

IRL
Permanent
URL

ochdusa

Trackback