#13

Anita,
du är allt som är gott i världen
du är
varma kläder i en varm lägenhet
jultraditioner och kända destinationer
du är
sanity och sanningen
det som börs, det som görs
du är
min flamsiga klippa
min gråtande syster
min innerliga önskan,
om att världen vill dig väl.

A TRACE

SÄG NÅT

IRL
Permanent
URL

ochdusa

Trackback